kop

Over Meccano 

Onderzoeksterrein

MECCANO kennis voor beleid is een klein onderzoeksbureau, gevestigd in Utrecht. Sinds 1998 doet MECCANO onderzoek op het terrein van sociale zekerheid, arbeidsmarkt en re-integratie. Sturingsvragen, zoals de inrichting van vraaggestuurde dienstverlening binnen deze beleidsvelden, hebben de bijzondere aandacht van MECCANO. Om die reden is MECCANO-initiatiefnemer Hans Bosselaar sinds 1 januari 2009 voor 2 dagen in de week werkzaam bij de vakgroep bestuurswetenschappen van de VU te Amsterdam. Zo kan een optimale verbinding worden gemaakt tussen de wetenschappelijke inzichten op dit terrein en de initatieven, ervaringen en uitkomsten in de praktijk.

Het bureau

MECCANO is geen traditioneel onderzoeksbureau. Het is een netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat het als hoofdaannemer of als onderaannemer deelneemt aan projecten van samenwerkende bureaus of onderzoekers. MECCANO stelt zich tot doel de expertise van onderzoekers van uiteenlopende organisaties te bundelen. Dit betekent dat er altijd interessante samenwerkingsverbanden ontstaan, bijvoorbeeld met onderzoekers van AS/tri, Ispo Facto en diverse universiteiten.

De meeste projecten voert MECCANO uit in opdracht van instanties die op landelijk niveau actief zijn zoals het Ministerie van SZW, Divosa, Werkgeversforum Kroon op het Werk, sociale partners, Uitvoeringsinstanties en Inspecties.

Adres en route

U kunt MECCANO vinden op de Prins Hendriklaan 12, 3583EL in Utrecht. Telefoon +31 30 2730207. Mailen kan ook: bosselaar@meccano.nu.
De routebeschrijving naar MECCANO vindt u hier.

Over Hans Bosselaar

Mr dr. Hans Bosselaar studeerde Nederlands recht en sociale zekerheidswetenschap en is initiatiefnemer van MECCANO kennis voor beleid.
In 2005 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het thema vraagsturing in de re-integratiedienstverlening met het proefschrift De vraag als antwoord, vraagsturing en sociaal beleid: voorwaarden en risico’s (Reeds Business Information 2005). Meer informatie: lees zijn CV.

Naast zijn werkzaamheden als zelfstandig onderzoeker, is Hans Bosselaar voor twee dagen in de week werkzaam bij de vakgroep bestuurswetenschappen van de VU te Amsterdam.

Bosselaar is met zijn bureau MECCANO actief op de terreinen arbeidsmarkt, sociale zekerheid en gezondheidsmanagement in ondernemingen. Daarbij gaat het zowel om senior onderzoeksopdrachten als om advies- en procesmanagementklussen.

hans